Skontaktuj się z nami
Poznaj naszą ofertę profesjonalnych produktów tekstylnych.

Co to jest Horeca Czym jest branża Horeca

Co to jest Horeca

Co to jest Horeca Czym jest branża Horeca

Skąd wzięła się nazwa HoReCa?

Podobno określenie Horeca pochodzi z Holandii, gdzie przetłumaczyć można je jako „gościnność”. Najprawdopodobniej jednak pojęcie to zyskało na popularności w roku 1949, kiedy to w Zurychu w Szwajcarii założono Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych HO-RE-CA. Związek ten, choć obecnie już nie istnieje (został włączony do IH&RA) przyczyni się do popularyzacji przyjętego jako nazwę akronimu, którym zaczęto określać cały sektor hotelarsko-gastronomiczny. Słowa z których się składa to oczywiście „hotel”, „restaurant” i „café”, choć coraz częściej jako trzeci wyraz podawany jest również „catering”. Należy zauważyć, że sektor HoReCa, to nie tylko same hotele i lokale czy punkty gastronomiczne. W jego obrębie wymienia się także firmy zajmujące się świadczeniem różnych usług dla wymienionych wcześniej instytucji. Są to między innymi producenci tekstyliów, zastawy stołowej, akcesoriów i urządzeń używanych w gastronomii, a nawet odzieży dla personelu.

HORECA to również nazwa własna odbywających się co roku w Krakowie Międzynarodowych Targów Wyposażenia Hoteli i Gastronomii, w tym roku odwołanych niestety z powodu pandemii koronawirusa.

Targi HORECA

Znaczenie branży HoReCa

Ze względu na zmiany jakie zachodzą obecnie w społeczeństwie – to jest częstsze korzystanie z usług gastronomicznych ze względu na brak czasu na przygotowywanie jedzenia we własnym zakresie oraz zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia, branża HoReCa to sektor o niezwykłym potencjale rozwoju.

Usługi, które jeszcze do niedawna stanowiły produkt luksusowy, jak spożywanie posiłków poza domem, czy noclegi w hotelach powoli stają się niemalże codziennością. Z tego powodu z roku na rok branża HoReCa stanowiła coraz większy procent polskiego PKB, a tym samym miała coraz większe znaczenie dla gospodarki. Rok 2019 przyniósł ogromny skok wartości tej gałęzi rynku – aż o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim, co dało wzrost do ponad 32 miliardów złotych. Sektor hotelarsko-gastronomiczny to również setki tysięcy miejsc pracy dla młodych polaków, które obecnie nie są już postrzegane jako nieatrakcyjne. Hotelarstwo i gastronomia stały się bardzo wymagającym rynkiem pracy, gdzie aplikując na sporą część stanowisk, przyszły pracownik wykazać się musi dużym doświadczeniem, udziałem w specjalistycznych kursach, a nie rzadko i dyplomem ukończenia studiów z dziedziny zarządzania lub turystyki.

Niestety rok 2020 zapisze się czarnymi zgłoskami w historii branży HoReCa i przewiduje się, że upadnie wiele firm w tym sektorze. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że największą ilość zawieszonych działalności odnotowywano właśnie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.  Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowy trend stałego wzrostu wartości tego sektora oraz zmiany przyzwyczajeń społeczeństwa sprzed epidemii, można żywić uzasadnione nadzieje, że obecny kryzys jedynie przyhamuje rozwój hotelarstwa i gastronomii, a po zwalczeniu epidemii, powróci jako istotna gałąź państwowej i europejskiej gospodarki.

Akronim HoReCa na stałe zadomowił się w naszym słowniku i nie ma już chyba osoby, która w jakimś stopniu nie orientuje się jakiego sektora rynku to określenie dotyczy. Rozwinięcie tego skrótowca może jednak przysporzyć już niektórym problemów, a warto zauważyć, że dotyczy on nie tylko hoteli, które wymieniane są jako pierwsze z nim skojarzenie, ale również szeroko pojętej branży gastronomicznej – od wykwintnych restauracji po maleńkie food-trucki oraz innych instytucji działających w tej branży.