Co to jest Horeca Czym jest branża Horeca

Skąd wzięła się nazwa HoReCa?

Podobno określenie Horeca pochodzi z Holandii, gdzie przetłumaczyć można je jako „gościnność”. Najprawdopodobniej jednak pojęcie to zyskało na popularności w roku 1949, kiedy to w Zurychu w Szwajcarii założono Międzynarodowy Związek Krajowych Organizacji Hotelarskich, Restauracyjnych i Kawiarnianych HO-RE-CA. Związek ten, choć obecnie już nie istnieje (został włączony do IH&RA) przyczyni się do popularyzacji przyjętego jako nazwę akronimu, którym zaczęto określać cały sektor hotelarsko-gastronomiczny. Słowa z których się składa to oczywiście „hotel”, „restaurant” i „café”, choć coraz częściej jako trzeci wyraz podawany jest również „catering”. Należy zauważyć, że sektor HoReCa, to nie tylko same hotele i lokale czy punkty gastronomiczne. W jego obrębie wymienia się także firmy zajmujące się świadczeniem różnych usług dla wymienionych wcześniej instytucji. Są to między innymi producenci tekstyliów, zastawy stołowej, akcesoriów i urządzeń używanych w gastronomii, a nawet odzieży dla personelu.

HORECA to również nazwa własna odbywających się co roku w Krakowie Międzynarodowych Targów Wyposażenia Hoteli i Gastronomii, w tym roku odwołanych niestety z powodu pandemii koronawirusa.

Targi HORECA

Znaczenie branży HoReCa

Ze względu na zmiany jakie zachodzą obecnie w społeczeństwie – to jest częstsze korzystanie z usług gastronomicznych ze względu na brak czasu na przygotowywanie jedzenia we własnym zakresie oraz zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia, branża HoReCa to sektor o niezwykłym potencjale rozwoju.

Usługi, które jeszcze do niedawna stanowiły produkt luksusowy, jak spożywanie posiłków poza domem, czy noclegi w hotelach powoli stają się niemalże codziennością. Z tego powodu z roku na rok branża HoReCa stanowiła coraz większy procent polskiego PKB, a tym samym miała coraz większe znaczenie dla gospodarki. Rok 2019 przyniósł ogromny skok wartości tej gałęzi rynku – aż o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim, co dało wzrost do ponad 32 miliardów złotych. Sektor hotelarsko-gastronomiczny to również setki tysięcy miejsc pracy dla młodych polaków, które obecnie nie są już postrzegane jako nieatrakcyjne. Hotelarstwo i gastronomia stały się bardzo wymagającym rynkiem pracy, gdzie aplikując na sporą część stanowisk, przyszły pracownik wykazać się musi dużym doświadczeniem, udziałem w specjalistycznych kursach, a nie rzadko i dyplomem ukończenia studiów z dziedziny zarządzania lub turystyki.

Niestety rok 2020 zapisze się czarnymi zgłoskami w historii branży HoReCa i przewiduje się, że upadnie wiele firm w tym sektorze. Z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, wynika, że największą ilość zawieszonych działalności odnotowywano właśnie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia.  Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowy trend stałego wzrostu wartości tego sektora oraz zmiany przyzwyczajeń społeczeństwa sprzed epidemii, można żywić uzasadnione nadzieje, że obecny kryzys jedynie przyhamuje rozwój hotelarstwa i gastronomii, a po zwalczeniu epidemii, powróci jako istotna gałąź państwowej i europejskiej gospodarki.

Akronim HoReCa na stałe zadomowił się w naszym słowniku i nie ma już chyba osoby, która w jakimś stopniu nie orientuje się jakiego sektora rynku to określenie dotyczy. Rozwinięcie tego skrótowca może jednak przysporzyć już niektórym problemów, a warto zauważyć, że dotyczy on nie tylko hoteli, które wymieniane są jako pierwsze z nim skojarzenie, ale również szeroko pojętej branży gastronomicznej – od wykwintnych restauracji po maleńkie food-trucki oraz innych instytucji działających w tej branży.