Skontaktuj się z nami
Poznaj naszą ofertę profesjonalnych produktów tekstylnych.

Działalność hoteli w trakcie trwania epidemii koronawirusa

Przepisy dotyczące hoteli

Działalność hoteli w trakcie trwania epidemii koronawirusa

Wraz z wybuchem i rozwojem epidemii koronawirusa w Polsce, właściciele hoteli i innych noclegowni musieli zmierzyć się z poważnym problemem. Przez długi czas przepisy prawne uniemożliwiały im prowadzenie działalności. Wiązało się to z dużymi stratami finansowymi. Jednak sytuacja w ciągu ostatnich tygodni uległa zmianie. Liczba zarażeń się ustabilizowała. Rząd zaczął likwidować kolejne obostrzenia. Jedną z podjętych decyzji było także odmrożenie funkcjonowania branży hotelarskiej. Właściciele hoteli chcąc prowadzić swój interes, muszą  stosować się do odpowiednich zaleceń. Jakich wymogów muszą przestrzegać hotele? Jak prowadzić biznes hotelarski w czasie epidemii?

Podstawa prawna

Tekst jest oparty na podstawie Rozporządzenia z 2 maja 2020 r. Ten dokument powstał w celu wdrażania rozwiązań przewidzianych w ramach drugiego etapu odmrażania gospodarki. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 maja br.

Ogólne wytyczne

Wiemy już jakich aktów prawnych muszą przestrzegać osoby działające w branży hotelarskiej. Czas, aby zapoznać się z ich treścią. Zacznijmy jednak od początku. Zdajemy sobie sprawę z tego, że epidemia ciągle trwa. Na powrót do normalności będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Hotele w Polsce mogą legalnie działać. Należy pamiętać jednak o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wiąże się to z brakiem możliwości korzystania z basenów, saun, wspólnych sal wypoczynkowych lub pokojów zabaw dla dzieci. Wyjątkiem jest wynajęcie ich na wyłączność przez wspólnie zakwaterowanych gości. Sale konferencyjne mogą działać na zasadzie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto należy przestrzegać przyjętych zasad, tj. zachowanie odpowiedniego dystansu, mycie rąk, zasłanianie nosa i ust. Maksymalna liczba klientów przebywających w budynku wynosi: liczba pokoi razy dwa. Oznacza to, że jeżeli hotel posiada w swojej ofercie dwadzieścia pokoi, to maksymalna liczba gości może wynosić czterdzieści. Po zakończeniu wizyty, obsługa ma obowiązek przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji pokoju, zanim będzie on użytkowany przez kolejnego gościa. Pracownicy obsługi powinni informować klientów o zmianach w przepisach oraz przypominać o przestrzeganiu tych aktualnie obowiązujących.

Zalecenia dla obsługi hotelowej

 • Trzeba pamiętać o zasłanianiu ust i nosa. W tym celu należy korzystać z maseczek ochronnych oraz rękawiczek.
 • W miarę możliwości powinno się ograniczyć dotykanie klamek, blatów, krzeseł itp. Co jakiś czas wymagane jest przeprowadzenie dezynfekcji tych przedmiotów.
 • Należy pamiętać o zachowaniu dwumetrowego dystansu.
 • Wymagane jest jak najczęstsze mycie rąk.
 • Właściciele powinni zadbać o to, aby w miarę możliwości jak najmniej osób pracowało w jednym pomieszczeniu.

Zachowanie bezpieczeństwa w hotelu

 • Przy wejściu powinna znajdować się kartka z informacją o maksymalnej liczbie gości, którzy mogą przebywać w hotelu.
 • Zaleca się wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny (maseczki i rękawiczki ochronne).
 • Na terenie hotelu powinny znajdować się specjalne punkty, w których goście będą mogli dokonać dezynfekcji rąk.
 • Łazienki powinny być wyposażone w odpowiednie środki higieniczne, tj. mydło
 • Tekstylia hotelowe należy zmieniać po każdej wizycie.

Jak reagować w sytuacji podejrzenia zarażenia koronawirusem

 • U pracownika

Personel powracający do pracy, powinien zostać poinstruowany o tym, jak zachowywać się w sytuacji ryzyka. Jeśli u pracownika pojawiają się objawy (kaszel, gorączka) – powinien bezapelacyjnie pozostać w domu. W sytuacji, gdy objawy pojawią się w trakcie trwania pracy- pracodawca ma obowiązek zapewnić mu bezpieczny transport do domu.

 • U gościa

Klient, który wykazuje objawy zarażenia koronawirusem, powinien zostać bezzwłocznie odizolowany od pozostałych ludzi. W tym celu należy umieścić go w osobnym pomieszczeniu. Wymagane jest spisanie listy osób, które mogły mieć z nim kontakt oraz pomieszczeń, w których przebywał. Trzeba zawiadomić także odpowiednią stację sanitarno-epidemiologiczną.