Skontaktuj się z nami
Poznaj naszą ofertę profesjonalnych produktów tekstylnych.

Warunki realizacji zleceń

Ogólne zasady realizacji zleceń w zakresie przygotowania, montażu szycia oraz wieszania firan i zasłon hotelowych

 1. Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. wykonuje prace związane z montażem karniszy, przygotowaniem firan i zasłon, poduszek, narzut itp w oparciu otrzymane projekty oraz o poczynione ustalenia.
  1. Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. rekomenduje, aby w przypadku realizacji hotelowych wykonać mockup pokoju tak aby możliwe było zatwierdzenie przez architekta i inwestora szczegółów związanych z przygotowywanymi przez nas produktami.
  2. W przypadku braku zatwierdzenia naszych prac w formie pokoju wzorcowego będziemy wymagali zatwierdzenia finalnej formy przygotowywanych przez nas produktów w początkowym etapie realizacji zlecenia poprzez wykonanie produktów próbnych i ich prezentacji w wybranym przez inwestora pomieszczeniu.
  3. W przypadku zmian wprowadzonych przez architekta lub inwestora w trakcie realizacji zlecenia w stosunku do zatwierdzonych rozwiązań Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji jak i korekty przedstawionej wyceny.
  4. Prace związane z wieszaniem i prasowaniem firan i zasłon mogę być prowadzone tylko w wysprzątanych pomieszczeniach, w których nie będą następnie prowadzone prace mogące wpłynąć na zabrudzenie lub zniszczenie zawieszonych firan i zasłon.
  5. Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. nie odpowiada za zniszczenie zawieszonych karniszy, firan i zasłon poprzez firmy trzecie operujące w pomieszczeniach, gdzie uprzednio Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. zakończyła swoje prace.
 2. W przypadku realizacji zasłon z tkaniny typu blackout możliwe jest występowanie prześwitów promieni słonecznych po bokach, u góry i pod zasłonami. Efekty prześwitu są większe w przypadku otworów okiennych od ściany do ściany oraz od sufitu do podłogi.
  1. W celu całkowitego wyeliminowania prześwitów bocznych konieczna jest instalacja listew rzepowych na ścianach oraz wszycie rzepa do zewnętrznych krawędzi zasłon.
  2. W przypadku zasłon szytych w systemu kurtynowym wymagane jest zachodzenie na siebie zasłon w ich środkowej części na długości minimum 15cm w celu likwidacji przenikania promieni słonecznych w środkowej części okna.
  3. Prześwit nad zasłoną może zostać zminimalizowany poprzez montaż blendy o szerokości równej całkowitej szerokości zasłon oraz o wysokości 15cm.
  4. Prześwit dolny nie jest możliwy do zlikwidowania w 100%. Można go wyeliminować poprzez położenie zasłon na podłodze (zasłona jest wtedy dłuższa niż wysokość pomieszczenia), ale istnieje ryzyko, że w przypadku okien dochodzących do podłogi delikatny prześwit będzie nadal widoczny
 3. W przypadku stosowania tkaniny typu dimout czyli takich nie zapewniających całkowitego blokowania promieni słonecznych (podgumowanych) może występować zjawisko przenikania przez tkaninę zasłony promieni słonecznych.
 4. W przypadku gdy ma być zastosowana blenda oraz zachodzenie karniszy wymagana jest odległość 18cm pomiędzy ścianą/linią parapetu a blendą / wnęką.
 5. Zasłony i firany uszyte w systemie mikrofleks można regulować na wysokość z zakresie 7cm. Regulacja polega na ich podnoszeniu lub opuszczaniu na wszytych do zasłon lub firan haczykach.
 6. Zasłon i firan uszytych w systemie wave nie można regulować na wysokość po ich uszyciu i zawieszeniu.
 7. Zasłony i firany szyte w systemie mikrofleks zasłaniają swoją górną krawędzią karnisz, czyli dotykają sufitu.
 8. Zasłony i firany szyte w systemie wave nie zasłaniają swoją górną krawędzią karnisza, czyli górna krawędź zasłony lub firany wisi poniżej dolnej linii karnisza.
 9. Wszystkie firany i zasłony muszą być prane (konserwowane) zgodnie z przepisami prania dołączonymi do każdej sztuki. Zalecamy pranie firan i zasłon w profesjonalnych pralniach.
 10. W przypadku prania firan i zasłon uszytych w systemie mikrofleks zalecamy ściągnięcie haczyków w jakie wyposażone są zasłony i firany przed praniem w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia tkanin podczas prania.
 11. W przypadku firan i zasłon zszywanych z różnych tkanin istnieje ryzyko, iż po praniu (konserwacji) poszczególne tkaniny ulegną wykurczeniu w różnym procencie. Może to doprowadzić do pogorszenia ogólnego wyglądu zasłon lub firan.
 12. Wszystkie oferowane przez Polską Grupę Tekstylną Sp z o. o. tkaniny posiadają stosowne certyfikaty potwierdzające ich trudnozapalność. Nie wszystkie certyfikaty są przetłumaczone na język polski. W przypadku, kiedy inwestor wymaga certyfikatów przetłumaczonych na język polski Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. dokona stosownego tłumaczenia.
 13. Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. udziela 24 miesięcy gwarancji na zasłony i firany, rolety, narzuty oraz poduszki oraz 120 miesięcy na karnisze.
 14. W przypadku, kiedy wysokość zasłon lub firan jest większa do szerokości tkaniny konieczne jest szycie z pasów czyli poszczególne bryty tkaniny zszywane są pionowo ze sobą. W przypadku tkanin blackout w sytuacji szycia z pasów mogą się pojawić widoczne prześwity na łączeniach tkanin. Aby im zapobiec proponujemy stosowanie szwu krytego. Szew kryty jest dodatkowo wyceniany.
 15. W przypadku opóźnień procesu inwestycyjnego skutkującego zmianą umówionego zakończenia prac Polska Grupa Tekstylna Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość fakturowania prac, które nie zostały jeszcze wykonane z uwagi na postęp prac na budowie. Kwota faktury będzie adekwatna do poziomu zaawansowania prac wykonanych przez Polską Grupę Tekstylną Sp. z o. o. Zaawansowanie dotyczy nie tylko prac wykonanych w budynku, ale również takich jak np. szycie zasłon i firan.