Skontaktuj się z nami
Poznaj naszą ofertę profesjonalnych produktów tekstylnych.

Warunki realizacji zleceń

Ogólne zasady realizacji zleceń w zakresie przygotowania, montażu szycia oraz wieszania firan i zasłon hotelowych

 1. Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. wykonuje prace związane z montażem karniszy, przygotowaniem firan i zasłon, poduszek, narzut itp w oparciu otrzymane projekty oraz o poczynione ustalenia.
  • Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. rekomenduje, aby w przypadku realizacji hotelowych wykonać mockup pokoju tak aby możliwe było zatwierdzenie przez architekta i inwestora szczegółów związanych z przygotowywanymi przez nas produktami.
  • W przypadku braku zatwierdzenia naszych prac w formie pokoju wzorcowego będziemy wymagali zatwierdzenia finalnej formy przygotowywanych przez nas produktów w początkowym etapie realizacji zlecenia poprzez wykonanie produktów próbnych i ich prezentacji w wybranym przez inwestora pomieszczeniu / pokoju.
  • W przypadku zmian wprowadzonych przez architekta lub inwestora w trakcie realizacji zlecenia w stosunku do zatwierdzonych rozwiązań Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji jak i korekty przedstawionej wyceny.
  • Prace związane z wieszaniem i prasowaniem firan i zasłon mogę być prowadzone tylko w wysprzątanych pomieszczeniach / pokojach, w których nie będą następnie prowadzone prace mogące wpłynąć na zabrudzenie lub zniszczenie zawieszonych firan i zasłon.
  • Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. nie odpowiada za zniszczenie zawieszonych karniszy, firan i zasłon poprzez firmy trzecie operujące w pomieszczeniach, gdzie uprzednio Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. zakończyła swoje prace.
 2. W przypadku realizacji zasłon z tkaniny typu blackout możliwe jest występowanie prześwitów promieni słonecznych po bokach, u góry i pod zasłonami. Efekty prześwitu są większe w przypadku otworów okiennych od ściany do ściany oraz od sufitu do podłogi.
  • W celu maksymalnego wyeliminowania prześwitów bocznych konieczna jest instalacja listew rzepowych na ścianach oraz wszycie rzepa do zewnętrznych krawędzi zasłon.
  • Polska Grupa Tekstylna Sp. z o. o. zaleca stosowanie blend o minimalnej wysokości 20cm celem zakrycia karniszy oraz zapobiegnięciu prześwitów światła słonecznego powyżej zasłon.
  • W przypadku gdy ma być zastosowana blenda oraz zachodzenie karniszy wymagana jest odległość 18cm pomiędzy ścianą/linią parapetu a blendą / wnęką.
  • W przypadku zasłon szytych w systemu kurtynowym wymagane jest zachodzenie na siebie zasłon w ich środkowej części na długości minimum 15cm w celu likwidacji przenikania promieni słonecznych w środkowej części okna.
  • Prześwit dolny nie jest możliwy do zlikwidowania w 100%. Można go wyeliminować poprzez położenie zasłon na podłodze (zasłona jest wtedy dłuższa niż wysokość pomieszczenia), ale istnieje ryzyko, że w przypadku okien dochodzących do podłogi delikatny prześwit będzie nadal widoczny.
  • Zasłony uszyte z tkaniny typu blackout czyli posiadająca podgumowanie nie będą dobrze wyglądały w przypadku kiedy będą leżeć na podłodze. Wynika to z faktu, iż takie zasłony są sztywne i nie układają się na podłodze w elegancki sposób.
 3. W przypadku stosowania tkaniny typu dimout czyli takich nie zapewniających całkowitego blokowania promieni słonecznych może występować zjawisko przenikania przez tkaninę zasłony (rozświetlenie) promieni słonecznych.
 4. Zasłony i firany uszyte w systemie mikrofleks zapewniają możliwość delikatnej regulacji ich wysokości. Regulacja polega na ich podnoszeniu lub opuszczaniu na wszytych do zasłony lub firany haczykach.
 5. W przypadku pomieszczeń/pokoi gdzie odległość pomiędzy sufitem a podłogą nie jest równa w całym zakresie szerokości pomieszczenie można spodziewać się sytuacji gdzie zasłony i firany nie będą idealnie dopasowane do wysokości pomieszczenia. Wynika to z faktu, iż zasłony i firany muszą być szyte w taki sposób aby miały taką samą wysokość w całej szerokości.
 6. Zasłon i firan uszytych w systemie wave nie można regulować na wysokość po ich uszyciu i zawieszeniu.
 7. Zasłony i firany szyte w systemie mikrofleks zasłaniają swoją górną krawędzią karnisz czyli dotykają sufitu.
 8. Zasłony i firany szyte w systemie wave nie zasłaniają swoją górną krawędzią karnisza czyli górna krawędź zasłony lub firany wisi poniżej dolnej linii karnisza.
 9. Wszystkie firany i zasłony muszą być prane (konserwowane) zgodnie z przepisami prania dołączonymi do każdej sztuki. Zalecamy pranie firan i zasłon w profesjonalnych pralniach.
 10. W przypadku prania firan i zasłon uszytych w systemie mikrofleks zalecamy ściągnięcie haczyków w jakie wyposażone są zasłony przed praniem w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia tkanin podczas prania.
 11. W przypadku firan i zasłon zszywanych z różnych tkanin istnieje ryzyko, iż po praniu (konserwacji) poszczególne tkaniny ulegną wykurczeniu w różnym procencie. Może to doprowadzić do pogorszenia ogólnego wyglądu zasłon lub firany.
 12. Wszystkie oferowane przez Polską Grupę Tekstylną Sp z o. o. tkaniny posiadają stosowne certyfikaty potwierdzające ich trudnozapalność. Nie wszystkie certyfikaty są przetłumaczone na język polski. W przypadku, kiedy inwestor wymaga certyfikatów przetłumaczonych na język polski Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. dokona stosownego tłumaczenia.
 13. Zasłony i firany nie są materiałami budowlanymi.
 14. Polska Grupa Tekstylna Sp z o. o. udziela 24 miesięcy gwarancji na zasłony i firany, rolety, narzuty oraz poduszki oraz 120 miesięcy na karnisze.
 15. W przypadku, kiedy wysokość zasłon lub firan jest większa do szerokości tkaniny konieczne jest szycie z pasów, czyli poszczególne bryty tkaniny zszywane są pionowo ze sobą. W przypadku tkanin blackout w sytuacji szycia z pasów mogą się pojawić widoczne prześwity na łączeniach tkanin. Aby im zapobiec proponujemy stosowanie szwu krytego. Szew kryty jest dodatkowo wyceniany
 16. W przypadku opóźnień procesu inwestycyjnego skutkującego zmianą umówionego zakończenia prac Polska Grupa Tekstylna Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość fakturowania prac, które nie zostały jeszcze wykonane z uwagi na postęp prac na budowie. Kwota faktury będzie adekwatna do poziomu zaawansowania prac wykonanych przez Polską Grupę Tekstylną Sp. z o. o. Zaawansowanie dotyczy nie tylko prac wykonanych w budynku, ale również takich jak np. szycie zasłon i firan.
 17. W przypadku opóźnień procesu inwestycyjnego skutkujących zmianą umówionego terminu wieszania firan i/lub zasłon może dojść do sytuacji, gdzie uszyte a nie powieszone zasłony i/lub firany podczas ich przechowywania na wieszakach ulegną mocnemu zagnieceniu. W takiej sytuacji konieczne będzie ich specjalne prasowanie co zostanie dodatkowo wycenione przez Polska Grupą Tekstylną Sp. z o. o.