Tkaniny dekoracyjne – atesty trudno zapalności

Coraz częściej otrzymujemy pytanie o to czy normy trudnopalności takie jak M1, B1, BS 5867 Part 2 B są zgodne z wymogami prawa w Polsce w zakresie określenie czy dana tkanina jest trudnopalna.

W Polsce do oceny trudnopalności tkanin stosuje się następujące normy:

1.    PN-EN ISO 6940:2005 Płaskie wyroby włókiennicze. Zachowanie się podczas palenia. Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek.
2.    PN-EN ISO 6940:2005 Płaskie wyroby włókiennicze. Zachowanie się podczas palenia. Pomiar właściwości rozprzestrzenienia się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach.

Podczas badan opartych o powyższe normy sprawdza się czy tkanina będąca przedmiotem badania spełnia trzy, następujące parametry:
– czy nie nastąpiło zapalenie tkaniny podczas 20 sekundowego działania płomienia
– czy nie nastąpiło przerwanie pierwszych nitek kontrolnych
– czy nie wystąpiły płonące krople

Aby można było zakwalifikować tkaninę jako trudno zapalną musi ona pozytywnie przejść wszystkie wymienione wyżej testy.

Problem z normami wystawionymi w innych krajach wynika z faktu, iż stosowane metody badawcze mające na celu określenie czy dana tkanina jest trudno zapalna czy nie mogą nie pokrywać się z metodami wymaganymi w Polsce.

Polska Grupa Tekstylna dla każdej z tkanin jakie oferujemy w realizowanych przez nas projektach  jest w stanie dostarczyć certyfikat badań wystawiony przez akredytowane w Polsce laboratorium i oparty o obie obowiązujące normy.

Taki certyfikat zapewnia inwestora o tym, że wybrał tkaniny w pełni trudno zapalne co jest formalnie potwierdzone wymaganymi przez prawo badaniami.