Jak zarejestrować hotel aby znalazł się na liście bonu turystycznego?

Ministerstwo Rozwoju pod kierownictwem wicepremier Jadwigi Emilewicz informuje, że prace nad wdrożeniem bonu turystycznego są już na ostatniej prostej. To bardzo istotna wiadomość nie tylko dla osób, które skorzystają z bonu turystycznego, ale również dla wielu podmiotów turystycznych i hoteli, które będą przyjmować gości. Rejestracja tych podmiotów ma ruszyć już w ciągu kilku najbliższych dni. Jakie są jej najważniejsze szczegóły?

bon turystyczny hotele

Co trzeba zrobić, żeby przyjmować płatności za pomocą bonu turystycznego?

Pierwszym krokiem jaki będą musieli poczynić właściciele hoteli, pensjonatów oraz innych podmiotów turystycznych w celu przyjmowania płatności bonem turystycznym będzie musiał zrobić konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Skuteczna weryfikacja naszego konta będzie wymagć użycia profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej, warto jak najszybciej w takiej sytuacji wyrobić sobie profil zaufany. Po rejestracji na tej platformie należy złożyć oświadczenie. Możemy je złożyć jako przedsiębiorstwo lub organizacja pożytku publicznego, jest to jednak zdecydowanie mniej wybierana opcja z oczywistych względów. Podmiot turystyczny, który złoży prawidłowe oświadczenie pojawi się na liście stworzonej przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Lista będzie zawierała przedsiębiorców oraz organizacje pożytku publicznego uprawnione do przyjmowania płatności płatności za pomocą bonu turystycznego. Warto dodać, że oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej, będzie ona również na bieżąco aktualizowana w celu zapewnienia jej transparentności oraz komfortu właścicieli hoteli.

Hotele będą weryfikowane

Istotnym aspektem pobierania płatności za pomocą bonu turystycznego jest również to, że hotele zamieszczone na liście POT, dostępnej na stronie www.bonturystyczny.gov.pl będą sukcesywnie weryfikowane. Jeśli dane przedsiębiorstwo okaże się być nieuprawnione do przyjmowania płatności bonem będzie musiało oddać uzyskane dochody wraz z dużymi odsetkami. Warto więc w oświadczeniach zamieszczać przejrzyste informacje, które są zgodne z prawdą. Ciekawe informacje co do bonu turystycznego i formalności z nim związanych przekazuje ZUS. 24 Lipca o godzinie 8 ruszyła działalność specjalnej infolinii, za pośrednictwem której można zapytać konsultantów o szczegóły. Co warte uwagi, podmioty turystyczne, które już wcześniej brały udział w akcjach prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną nie są zwolnione z obowiązku rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych.

Wydaje się, że bony już na stałe wejdą w krajobraz branży hotelarskiej. Mają być ważne aż do 31 Marca 2022 roku, a co istotne nie będą podlegać wymianie na gotówkę lub na inne środki płatnicze. Zdarzyć się może także sytuacja, że z różnych powodów nie zrealizujemy usługi, za którą przyjęliśmy od klienta płatność za pomocą bonu. Wtedy musimy jak najszybciej zwrócić płatność na rachunek Polskiej Organizacji Turystycznej, a w tytule przelewu podać numer konkretnego bonu. Co zastanawiające, w każdej chwili można zrezygnować z możliwości przyjmowania płatności bonem, na ten krok nie zdecyduje się raczej zbyt wielu hotelarzy.

Jak wielu ludzi skorzysta z bonu turystycznego?

Patrząc na bon turystyczne z drugiej strony (strony klientów) warto wiedzieć, że bon będzie przyznany na każde dziecko, na które przysługuje nam świadczenie 500+. Bon wynoszący 500 złotych będzie wydawany jednorazowo, będzie on również przyznany na dzieci, których rodzice pobierają świadczenia rodzinne w innym kraju i nie należał się im dodatek 500+. Istotnym aspektem jest to, że na dzieci niepełnosprawne bon będzie miał podwojoną wartość – 1000 złotych.

Według informacji przedstawionych przez wicepremier Jadwigę Emilewicz płatności bonem na dobre ruszą już od 1 Sierpnia. W obecnej sytuacji ciężko stwierdzić jak bardzo wzrosną dochody hoteli oraz innych punktów turystycznych. Nie wiemy również jak sprawnie będzie przebiegała procedura płacenia bonem i czy nie powstaną jakieś dodatkowe nieprzewidziane komplikacje. Warto również zaznaczyć, że przy i tak dużych kosztach, jakie polskie rodziny ponoszą w związku z wakacyjnymi wypadami i przy dość dużej inflacji i spadku faktycznej wartości pieniądza wprowadzenie bonu może nie przynieść zakładanych przez polski rząd skutków. I niekoniecznie będzie wielką pomocą oraz ulgą dla hotelarzy i klientów hoteli. Najbliższe miesiące i nawet lata pokażą jakie będą rzeczywiste skutki i korzyści wprowadzenia bonów turystycznych.