Strategia marketingowa hotelu – jak zwiększyć jej efektywność?

Nie jest tajemnicą, że branża hotelarska bardzo dynamicznie rozwijała się przez ostatnią dekadę. Gości korzystających z usług hotelarskich jest coraz więcej, jednak konkurencja na tym rynku również jest coraz większa. W związku z tym, aby wyróżnić się z pośród innych obiektów hotelarskich obecnych na rynku potrzeba efektywnych działań. Do tych z pewnością należy określona, jasna i sprecyzowana strategia marketingowa. Pozwoli ona na prowadzenie czynności promujących, PR-owych i wszelkich innych w sposób uporządkowany oraz spójny. W jaki sposób można zwiększyć jej efektywność i uzyskać większa liczbę gości?

Posiadanie efektywnej strategii marketingowej hotelu jest jednym z kluczy do osiągnięcia sukcesu w tej branży. Pokusiłbym się nawet, że jest to najważniejsza z tych rzeczy. Jednak zbudowanie takiej strategii to jedno, a zwiększenie lub chociaż utrzymanie jej efektywności to zupełnie inna rzecz. Wymaga to świadomości trendów w branży osób za nią odpowiedzialnych, pewnej elastyczności, a także otwartości na nowe działania i pomysły.

Posiadanie efektywnej strategii marketingowej hotelu

Grupa docelowa gości

Struktura naszego społeczeństwa cały czas się zmienia. Inna była 10 lat temu i inna jest teraz. Zmienia się również ilość gości zagranicznych, których z roku na rok do Polski przyjeżdża coraz więcej. Będąc tego świadomym, należy zwrócić uwagę na grupę docelową, na którą nastawiony jest obiekt hotelarskich. Być może to co sprawdzało się dobrze dekadę temu, nie koniecznie sprawdza się dzisiaj. Według prognozy ludności opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku, w roku 2050 osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły około 1/3 ogółu populacji Polski. W związku z tym w najbliższych można przewidzieć dynamicznie zwiększające się zapotrzebowanie na obiekty o charakterze sanatoriów i dostosowanych do osób starszych. Kolejna kwestią jest fakt, że według statystyk Credit Suisse (Global Wealth Report 2017) Polacy dość szybko się bogacą. Zmniejsza się liczba osób ubogich i zwiększa wysoko zamożnych. Wynikiem tego procesu będzie między innymi wzrost zapotrzebowania na usługi luksusowe, w tym na usługi hotelarskie o wysokim standardzie. Obiekty o niskim standardzie będą w tym czasie tracić.

Kanały marketingowe

Przez ostatnią dekadę byliśmy świadkami pojawienia się wielu nowych kanałów marketingowych. Radio oraz tradycyjna telewizja tracą swoich odbiorców na rzecz mediów internetowych. Mieliśmy do czynienia z dynamicznym wzrostem popularności takich platform jak facebook i instagram, a w ostatnim czasie tiktok. Dzisiaj tak naprawdę nie istnieje żadna znacząca firma, która nie reklamuje się dzisiaj w internecie. W związku z tym zespół odpowiedzialny za marketing w danym obiekcie hotelarskim powinien być świadom tych trendów i podjąć działania mające na celu zwiększenia obecności firmy w internetowych kanałach marketingu. Istotną rolę pełni również witryna internetowa, która powinna spełniać szereg wymogów, aby była reprezentatywna i przyjazna użytkownikom.

hotelowy marketing

Trendy

Przy planowaniu i wdrażaniu strategii marketingowej hotelu ważne jest, aby znać i rozumieć trendy obecne w branży. do takich zaliczają się na przykład story telling, czyli tworzenie treści, która angażuje odbiorcę oraz spójnej historii, która zaczyna się od strony internetowej i kończy się dopiero gdy gość opuści hotel. Kolejnym znaczącym trendem jest ekologia. Coraz bardziej świadome społeczeństwo oczekuje ukierunkowanych na ekologię działań. Obiekt, który podejmuje takie działania może, a nawet powinien szeroko się tym chwalić w swoim kanałach marketingowych, dzięki czemu zyska w oczach pewnej grupy społecznej co przełoży się na zwiększoną ilość gości.

Więcej pomysłów na pozyskanie większej ilości gości znajdziesz w tym artykule. Podsumowując, warto na bieżąco weryfikować strategię marketingową swojego obiektu, aby nie odbiegać w tym zakresie od konkurencji. Świadomość i wdrażanie rozwijających się trendów pozwoli wprawnemu przedsiębiorcy na pozyskanie większej ilości gości, co jest szczególnie ważne w dobie pandemii.